Kontakty

Vedení školy
Mgr. Ilona Křivohlávkováředitelka školy, ICT

krivohlavkovasymbolzsbludov.cz581 033 621, 733 717 419
Mgr. Lenka Svítilová
zástupkyně ředitelky školy
svitilovasymbol zsbludov.cz581 033 627
Ekonomický úsek
Ing. Eva Janíčková účetní
ekonomsymbolzsbludov.cz 581 033 624

Učitelé
Mgr. Jarmila Březinová třídní učitelka I.brezinovajsymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Denisa Královátřídní učitelka II.A
kralovadesymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Irena Dokoupilová třídní učitelka II.B dokoupilovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Iveta Stavělová Šejnohovátřídní učitelka III.A
sejnohovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Mgr. Dana Králová
třídní učitelka III.B
kralovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Kateřina Holzmanová
třídní učitelka
IV.A
holzmannovasymbolzsbludov.cz581 033 622
Mgr. Blanka Pavelková třídní učitelka IV.B. pavelkovasymbolzsbludov.cz 581 033 635
Mgr. Veronika Směšná          
učitelka
IV.B
smesnavsymbolzsbludov.cz
581 033 635
Mgr. Iveta Truxová
třídní učitelkaV.A
truxovasymbolzsbludov.cz
581 033 633
Mgr. Kateřina Verebelyová
třídní učitelka, MP V.Bverebelyovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Lumír Velčovský třídní učitel VI.A
velcovskysymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Hana Žáková
třídní učitelkaVI.B
zakovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Monika Knappovátřídní učitelka VII.A
knappovasymbolzsbludov.cz 581 033 634
Mgr. Natálie Navrátilovátřídní učitelka VII.B
navratilovansymbolzsbludov.cz581 033 634
Mgr. Martina Hrdinová třídní učitelka, výchovná poradkyně VIII.A
hrdinovasymbolzsbludov.cz 581 033 630
Mgr. Ondřej Drtil
třídní učitel VIII.B drtilsymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Vladimíra Horáčková třídní učitelka IX.
horackovasymbolzsbludov.cz 581 033 629
Mgr. Martina Kociánová učitelka
kocianovasymbolzsbludov.cz 581 033 628
Mgr. Petra Hufová
učitelka
hufovasymbolzsbludov.cz 581 033 632
Mgr. Zdeňka Kulhajová
učitelka
kulhajova2symbolzsbludov.cz 581 033 633
Mgr. Vojtěch Kočí učitel, ICT
kocisymbolzsbludov.cz 581 033 631
Jana Sklenářová
asistentka pedagoga2.A
sklenarovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Květa Dědicová
asistentka pedagoga2.B
dedicovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Jana Nesrstová
asistentka pedagoga4.A
nesrstovasymbolzsbludov.cz 581 033 622
Markéta Zedníková
asistentka pedagoga
5.A
zednikovasymbolzsbludov.cz581 033 633
Hana Krejčí
asistentka pedagoga6.B
krejcisymbolzsbludov.cz 581 033 630
Luďka Vénosová
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
7.A
venosovasymbolzsbludov.cz
581 033 634
Družina
Soňa Nikolovová vedoucí vychovatelka
nikolovovasymbolzsbludov.cz 581 033 636, 732 140 664
Mikulová Alena vychovatelka
mikulova symbolzsbludov.cz 581 033 636
Bc. Žaneta Střížovávychovatelka
strizovasymbolzsbludov.cz 581 033 623
Školní jídelna
Pavlína Košátkovávedoucí školní stravovny
stravovna symbol zsbludov.cz 581 033 625, 739 821 024
Kamila Vybíralovápracovnice provozu

581 033 626
Jana Maturová pracovnice provozu


581 033 626
Jana  Kapečkovákuchařka


581 033 626
Miroslava Sivákovákuchařka


581 033 626
Petra Kouřilová
kuchařka

581 033 626
Správní zaměstnanci
Evžen Fazor školník


Dana Člupná uklízečka


Ilona Turola uklízečka


Claudio Turola
uklízeč


Magdalena Hellerová uklízečkaZ důvodu velkého nárustu spamu v e-mailové poště nezveřejňujeme e-mailové adresy ve formě odkazu. Zkopírujte si e-mailovou adresu do pole "Komu" ve své poštovní aplikaci, odstraňte mezery a místo symbol vložte správný symbol (v o.s. Windows i Linux klávesová zkratka pravý ALT + V). Děkujeme za pochopení.