Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS do 1. ročníku

pro školní rok 2017/2018


Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat v úterý 

11. dubna od 12:00 do 17:30 hodin

ve staré budově školy.


Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rubrika: